pl en cn

Walka z zanieczyszczeniem powietrza

W 2014 roku, w Pekinie, zaobserwowano poprawę sytuacji z zanieczyszczonym powietrzem. W tym roku, 2015, rząd chiński ma na celu 5% poprawę(zmniejszenie ilości cząsteczek PM2.5, aerozoli atmosferycznych o średnicy nie większej niż 2.5 mikrometra) jakości powietrza na obszarze całego miasta. W 2014 roku ilość dni z dużym zanieczyszczeniem (średnia ilość PM2.5 większa niż 150 microgramów na metr sześcienny) wyniosła 45 w porównaniu z 58 dniami w 2013 roku. Fang Li, dyrektor Biura Ochrony Środowiska w Pekinie, wyraził zadowolenie z rezulatów działań rządu w zakresie poprawy stanu powietrza.

Do października zeszłego roku (2014) były 2 źródła, które dostarczały dane na temat zanieczyszczenia powietrza, Beijing Environmental Protection Bureau oraz Amabasada USA. Dane pochodzące z Beijing Environmental Protection Bureau pokazywały stężenie PM2.5 średnio 20% niższe od stężenia PM2.5 podanego przez Ambasadę USA. Jednak w październiku 2014 decyzją rządu Chin możliwość korzystania z odczytów Ambasady USA została zablokowana.

Jak podaje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Polsce umiera rocznie 45 000 osób z powodu zanieczyszczenia powietrza. Według informacji Europejskiej Agencji Środowiska w Krakowie odnotowano 150 dni w 2014 roku, kiedy przekroczone zostało dopuszczalen dobowe stężenie PM2.5, natomiast w Nowym Sączu były to 126 dni, a w Zabrzu i Gliwicach 125.

UE