pl en cn

Wzrost liczby przypadków zadośćuczynienia za błędne decyzje sądów

Rok 2014 w Chinach zanotował wzrost przypadków zmiany oraz przyznania odszkodowań za błędne wyroki sądowe. 12 wyroków skazujących zostało cofniętych. Postępowanie w 9 z tych spraw zostało wznowione, a zarzuty w 3 pozostałych wycofane. Działanie te są wynikiem starań rządu prezydenta Xi Jinping, w celu poprawy sytuacji praw człowieka w Chinach. Warto zaznaczyć, procesy apelacyjne w każdej z powyższych spraw trwały ponad dekadę.

UE