pl en cn

Wzrost wykorzystania energii odnawialnej

Shi Lishan, wysoki urzędnik Narodowego Urzędu Energetycznego, powiedział że Chiny mają na celu osiągnięcie pozycji światowego lidera w zakresie energii odnawialnej przez co chcą pomóc w globalnych wysiłkach na rzecz zmian klimatycznych. Jak podaje Narodowy Urząd Energetyczny do końca 2014 roku w Chinach zainstalowano generatory energii odnawialnej o łącznej mocy 430 milionów kilowatów (kWh). Dla porównania, w 2011 roku zainstalowano generatory o łącznej mocy 52 milionów kWh. Jak podaje Chińska Rada Elektryczności w 2015 roku 32% energii wykorzystanej w kraju pochodzić będzie z generatorów energii odnawialnej. Ponadto, jak podaje Narodowe Centrum Energii Odnawialnej, do 2050 roku 86% energii wykorzystywanej w Chinach pochodzić będzie z odnawialnych źródeł.

UE