pl en cn

Zarażenia wirusem HIV podczas transfuzjii

Do października 2014, 2237 przypadków krwi zarażonej wirusem HIV zostało wykrytych przy sprawdzaniu pobranych próbek z centrów krwiodawstwa w Chinach. Składa się to na 2.6% wszystkich wykrytych próbek zarażonych wirusem. Rocznie około 10 osób zaraża się tym wirusem podczas dokonywania transfuzjii krwi, najczęściej po wypadkach drogowych. W prowincji Fujian, 5 letnia dziewczynka Maomao została zarażona wirusem podczas transfuzji, której dokonano gdy miała zaledwie 8 miesięcy. W swoim wystąpieniu, władze Fujian twierdzą iż osoba która przekazała krew dla Maomao była nosicielem wirusa od niedawna, dlatego testy na obecność HIV nie wykazały jego obecności. Wu Zunyou, przewodniczący Narodowego Centrum Leczenia i Zapobiegania wirusowi HIV, zapowiedział iż od 2015 roku Chiny zaczną stosować testy kwasów rybonukleinowych co pozwoli na skrócenie do 11 z 22 dni czasu, w którym zarażenie wirusem będzie wykrywalne.
Warto również zauważyć, iż w całych Chinach osoby homoseksualne mają zakaz oddawania krwi co władze tłumaczą zwiększonym ryzykiem nosicielstwa wśród członków tej grupy.

UE