pl en cn

Chiński rozwój szansą dla Europy Środkowo-Wschodniej

2016-10-14

Według badań przeprowadzonych przez China International Publishing Group na grupie 2000 mieszkańców Polski, Czech, Węgier i Rumunii wynika, że chińska inicjaywa Jednego Pasa i Jednej Drogi jest bardzo pozytywnie przyjmowana w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Chiński wzrost gospodarczy i inwestycje zagraniczne sprawiają, że mieszkańczy krajów EŚW wierzą w ich pozytywne efekty przez kolejne 10 lat.

Wśród pozytywnych cech chińskiego wzrostu gospodarczego mających wpływ na kraje EŚW ankietowani wskazali m.in. rozwój nowych inwestycji, zwiększenie lokalnego zatrudnienia oraz polepszenie się infrastruktury.

UE