pl en cn

Inicjatywa Jednego Pasa i jednej Drogi przyciąga zagranicznych studentów

2016-04-18

Według Ministerstwa Edukacji ChRL liczba studentów zagranicznych, szczególnie krajów objętych inicjatywą Jednego Pasa i jednej Drogi, stale rośnie. Gwałtowny rozwój gospodarki oraz wymiany zasobów ludzkich między Chinami a krajami leżącymi wzdłuż Jedwabnego szlaku sprawił, że obcokrajowcy coraz częściej chcą studiować w Państwie Środka.

Chiński rząd chce przyciągnąć do kraju zagraniczne talenty w różnych dziedzinach. Aby ułatwić obcokrajowcom decyzje o wyborze jednej z chińskich uczelni rząd ChRL oferuje serię atrakcyjnych stypendiów, które przyznawane są na szeroką skalę. Projekt ustawy umożliwiającej studiowanie obcokrajowcom w Chinach przewiduje przyznanie aż 10 000 stypendiów rocznie dla studentów z krajów leżących wzdłuż Jedwabnego Szlaku. Tylko w 2015 roku prawie 400 000 obcokrajowców studiowało za granicą, z czego aż 10% kończyło program naukowy.

UE