pl en cn

Powstanie ekonomiczny klaster Chengdu-Chongqing

2016-04-20

Nowy plan chińskiego rządu centralnego na stworzenie ekonomicznego klastra skupionego wokół dwóch metropolii Chengdu i Chongqing ma być punktem startowym dla ponownego wzrostu chińskiej gospodarki.

Zachodnia część Państwa Środka próbuje wykorzystać spowolnienie gospodarcze w bardziej rozwiniętej, wschodniej części kraju. Klaster Chengdu-Chongqing ma przyciągnąć przedsiębiorców i inwestorów, którzy będą widzieli potencjał ekonomiczno-finansowy w prowincji Syczuan. Plan utworzenia klastra ma obejmować 10 miast prowincji Syczuan, w tym jej stolicę Chengdu oraz sąsiadujące wydzielone supermiasto Chongqing.

W zeszłym roku Chongqing przodował wśród chińskich miast pod względem wzrostu gospodarczego sięgającego 11 %, a Chengdu utrzymało w tym samym czasie wzrost sięgający 8%. Rozwój współpracy ekonomicznej Chongqing-Chengdu jest szczególnie atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z bezpośredniego połączenia kolei towarowej Chengdu-Łódź.

UE