pl en cn

UE zwiększa obroty handlowe z Chinami

2016-07-03

Nowa strategia Unii Europejskiej zakłada zwiększenie współpracy i obrotów handlowych z Chinami zgodnie z regulacjami Światowej Organizacji Handlu. Strategia wzmacniająca gospodarcze relacje między UE a Chinami została przegłosowana przez Komisję Europejską i Parlament Europejski.

Europa widzi w Chinach silnego partnera gospodarczego, który znacznie wzmacnia swoje wpływy na rynkach światowych. W związku z tym, UE planuje przeprowadzić serię reform, które ułatwią wymianę handlową z Państwem Środka i tym samym pomogą przyspieszyć wzrost gospodarczy krajów europejskich. Dla Chin natomiast rynki europejskie są idealnym miejscem zbytu na towar oraz celem wielomilionowych inwestycji handlowo-infrastrukturalnych. Ponadto, jak podaje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL, Chiny muszą rozluźnić własne regulacje, aby dostosować się do standardów międzynarodowych i ułatwić dostęp zagranicznym przedsiębiorstwom.

Według danych UE, wymiana handlowa między Chinami a Unią Europejską wyniosła 521 miliardów euro w 2015 roku, a udział Chin w całkowitym handlu UE podwoił się od 2002 roku wzrastając z 7 do 15 %. 

UE