pl en cn

WTO chińskim sposobem na rozwój handlu

2016-12-01

Właśnie przypada 15. rocznica wstąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu. W związku z tym, Chiny mocno podkreślają duże znaczenie członkostwa w tej międzynarodowej organizacji. Ministerstwo Handlu ChRL podkreśla, że przez ostatnie 15 lat członkostwo w WTO znacząco poprawiło kondycję chińskich przedsiębiorstw i krajowej gospodarki. Chiny w tym czasie stały się drugą największą gospodarką i znaczącym graczem na handlowej mapie świata.

15. rocznica członkostwa w WTO jest okazją dla Chin do rozwoju globalizacji i promocji międzynarodowego handlu. Minister Handlu ChRL Shen Danyang twierdzi, że rząd będzie aktywnie współpracował z członkami G20 w celu ustanowienia nowej drogi rozwoju międzynarodowego handlu, który przyniesie korzyści dla wszystkich. Działania prowadzić będą również do zmniejszenia protekcjonizmu i uproszczeniu regulacji handlu międzynarodowego, które pomogą w jeszcze szerszej wymianie towarów. 

UE