pl en cn

Kolejna sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych

2017-03-30

Początkiem marca 2017 roku zaplanowano kolejną już podwójną sesję Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. 5. sesja 12. Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oraz 12. Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin to najważniejsze wydarzenia w roku mające na celu przedyskutowanie sytuacji geopolitycznej w kraju na najwyższym szczeblu. Podczas marcowej sesji poruszane będą najważniejsze zagadnienia obecnej sytuacji w ChRL, m.in.:

- Przewodniczący Xi Jinping uznany za trzon Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin;

- Wypełnienie 13. 5-letniego Planu (2016-2020), który zakłada redukcję biedy, innowacyjną strategię i ochronę środowiska;

- Cel wzrostu gospodarczego wyznaczony na 6,5%;

- Przeprowadzenie reform strukturalnych, m.in. przy zmniejszeniu nadmiaru zdolności produkcyjnej;

- Przeprowadzenie 19. Narodowego Kongresu KPCh;

- Ustanowienie nowych przepisów ogólnych prawa cywilnego w Chinach;

- Globalizacja - kontynuacja otwarcia się na świat;

- Inicjatywa "Jednego Pasa i Jednej Drogi";

- Sytuacja Tajwanu, Hongkongu i Makau;

- Chińska dyplomacja po zorganizowaniu szczytu G20 w Chinach;

- Obrona narodowa i jej finansowanie.

UE