pl en cn

Wojna przeciwko ubóstwu

2017-03-08

Przewodniczący ChRL Xi Jinping podczas 39. sesji studyjnej Biura Politycznego Centralnej Komisji KPCh powiedział, że głównym celem działań na kilka najbliższych lat jest walka z ubóstwem w chińskim społeczeństwie. Przewodniczący Xi podkreślił, że celem będzie utworzenie nowoczesnego prosperującego społeczeństwa, a poziom ubóstwa szczególnie w regionach wiejskich będzie zmniejszony do minimum. Do tej pory działania mające na celu walkę z ubóstwem idą według założeń 13. Planu 5-Letniego.

W latach 2013-2016 Chiny osiągnęły ogromny postęp w walce z ubóstwem i wyciągnęły ze skrajnej biedy aż 55 milionów mieszkańców regionów wiejskich. Według Przewodniczącego Xi, do 2012 roku wszyscy obywatele ChRL zostaną wyciągnięci z ubóstwa. Ludność z terenów dotkniętych ubóstwem będą za własną zgodą przenoszeni na tereny bardziej rozwinięte. Ponadto, w regionach mało rozwiniętych będzie rozwijana edukacja i opieka zdrowotna. Będą również przeprowadzane dogłębne reformy fiskalne, finansowe i własnościowe, które mają na celu polepszenie sytuacji materialnej milionów mieszkańców żyjących w skrajnym ubóstwie.

UE