pl en cn

Wzrost gospodarczy Chin

2017-11-13

Bank światowy 4. października prognozował, że chińska gospodarka zwiększy się o 6,7% w 2017 i 6,4% w 2018 roku. Poczyniono starania w kwestii zbalansowania inwestycji i popytu zagranicznego względem konsumpcji. Chińska gospodarka ma wzrastać lepiej niż gospodarki większości sąsiednich krajów.

W pierwszej połowie roku, konsumpcja stanowiła 4,4 punktów procentowych chińskiego PKB, w porównaniu z 2,8 pp z inwestycji. Głównym celem chińskiej gospodarki jest teraz budowanie PKB na zwiększeniu krajowej konsumpcji.

Rzecznik prasowy Generalnego Urzędu Celnego w Chinach, Huang Songping powiedział, że rząd zmniejszy czas odprawy celnej o ponad 30 procent w tym roku. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku, całość eksportu wzrosła o 13 procent w skali rocznej, a importu o 22,5 procent.

Wielkość inwestycji zagranicznych w Chinach zmalała o 0,2% w okresie od stycznia do sierpnia, a chińskie inwestycje bezpośrednie zagranicą zmniejszyły się o 41,8% w tym okresie.

UE