pl en cn

Nowe przepisy w walce z nadużyciami danych statystycznych

2018-12-12

Chiny wprowadziły nowe przepisy inspekcyjne, które mają na celu złagodzenie/eliminacje oszustw statystycznych i związanych z nimi nielegalnych działań, co ma poprawić autentyczność danych ekonomicznych i lepsze wsparcie procesu tworzenia polityki.

Od stycznia 207 r. do kwietnia tego roku Krajowy Urząd Statystyczny wykył ponad 70 kluczowe przypadki oszustw statystycznych, w które zaangażowało się 26 regionów prowincji, ponad 2 tysiące przedsiębiorstw i prawie 3 tysiące projektów dotyczących środków trwałych. W ubiegłym roku prawie 7.5 tysiąca przypadków oszustw statystycznych zostało zbadanych przez lokalne biura statystyczne. Narodowe Biuro Statystyczne ogłosiło 5 typowych naruszeń statystycznych w Tianjin, Mongolii Wewnętrznej, Liaoning, Shandong i Ningxia.

Dane publikowane/podawane przez chińskie władze często nie znajdują potwierdzenia w faktach, stąd też często zagraniczni eksperci powątpiewają w ich autentyczność. Wielu obcokrajowców mieszkających w Chinach sceptycznie podchodzi do oficjalnych statystyk dotyczących kwestii związanych z zanieczyszczeniem powietrza czy wody. Pomijając już sprawy rzetelności badań (urzędowe wartości różnią się znacznie od tych podawanych przez zagraniczne podmioty jak np. placówki dyplomatyczne USA) normy obowiązujące w Chinach są znacznie zaniżone w stosunku do tych panujących w UE. I tak w Polsce indeks jakości wartości pomiarowych powietrza dotyczący pyłu PM 2,5 (najniebezpieczniejsze drobiny dla systemu oddychania człowieka) uznawany jest za bardzo zły gdy jest on większy niż 120 mikronów na m3 powietrza, podczas gdy w Państwie Środka tak jest klasyfikowany gdy jest większy niż 300-350 mikronów na m3 powietrza.

UE