pl en cn

Podsumowanie poprzedniej kadencji ekipy rządzącej

2018-04-16

16. marca 2018 roku odbyły się wybory prezydenckie – w toku nieanonimowego głosowania na kolejną kadencję wybrano Xi Jinpinga, a wiceprezydentem mianowano Wang Qishana, głównego sojusznika prezydenta Xi w walce z chińską korupcją. Warto wspomnieć, że 11. marca br. przegłosowano zmiany, dzięki którym przywódcy chińscy nie są ograniczeni do sprawowania tylko dwóch kadencji, a funkcje swoje mogą pełnić dożywotnio.

Ekipa rządząca przejęła władzę w 2012 roku, a od tego czasu PKB znacząco wzrosło, a liczba ludzi ubogich zmalała. Inwestycje i konsumpcja zostały zrównoważone, tak samo jak wewnętrzny i zewnętrzny popyt czy sektor przemysłowy i usługowy. Poczyniono duże postępy w tak problematycznych kwestiach jak np. ochrona środowiska.

Według raportu Banku Światowego z ubiegłego miesiąca, ponowne balansowanie chińskiej ekonomii jest w toku, a cele rządu mogą zostać osiągnięte poprzez promowanie innowacji, konkurencję rynkową oraz sektor prywatny.

Z liczb o których warto wspomnieć, jest wzrost Chińczyków podróżujących za granicę: w 2013 roku były to 92 miliony, a w 2017 aż 135 mln; roczne dochody netto per capita w 2013 roku to 18,3 tys. yuanów RMB, a w 2017 jest to prawie 26 tys. yuanów; PKB zwiększyło się z poziomu 59,52 bilionów yuanów RMB w 2013 do 82,71 bilionów yuanów; wartość eksportu zwiększyła się od 13,7 bilionów do ponad 15 bilionów yuanów RMB w 2017 roku; liczba mieszkańców miast zwiększyła się z ponad 731 milionów do ponad 813 mln. Najważniejszą i najbardziej imponującą zmianą jest spadek ubóstwa na terenach wiejskich: w 2013 w skrajnym ubóstwie żyło prawie 82,5 miliona osób – w 2017 roku liczba zmalała do niecałych 30,5 mln.

UE