pl en cn

Surowsze kary za zanieczyszczanie powietrza w Pekinie

2019-04-10

Chińskie władze prowadzą „wojnę o poprawę środowiska”; w jej ramach wprowadzono surowsze kary za zanieczyszczanie powietrza.

Pekin odnotował w zeszłym roku spadek gęstości PM2,5 o około 12%, do 51 mikrogramów na metr sześcienny - 5 mcg / m3 mniej niż cel wyznaczony w 13. Planie Pięcioletnim (2016-20).

Urzędnicy podkreślili, że Pekinowi będzie coraz trudniej dalej poprawiać jakość powietrza, zwłaszcza że stolica wprowadziła już wszystkie główne środki umożliwiające szybkie osiągnięcie rezultatów. Obejmuje to na przykład przejście z węgla na czystą energię do ogrzewania.

W 2019 roku Pekin zlikwiduje 300 przedsiębiorstw produkcyjnych, które zbyt intensywnie zanieczyszczają powietrze i stopniowo zastąpi pojazdy napędzane silnikami diesla nowymi pojazdami elektrycznymi.

Mimo tych wszystkich posunięć powietrze w  stolicy Chin  należy  do najbardziej zanieczyszczonych w świecie, z wyłączeniem miast indyjskich, zaś kryteria oceny  stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego  należą do najbardziej liberalnych na kuli ziemskiej.

UE