pl en cn

Regulacje ze względu na Covid-19

W imporcie do ChRL, przy obecnie funkcjonujących regulacjach antycovidowych towary są poddawane kwarantannie/dezynfekcji 7-10 dni. Należy to uwzglednić w  całym procesie dostarczania do odbiorcy. 

Wykaz bezcłowych towarów importowanych przez instytucje naukowo-badawcze, instytucje rozwoju technologii, szkoły, kolegia administracyjnye i biblioteki

Celem jest usprwnienie importu przyrządów, liczników i wyposażenia, które mogą być przywiezione bez cła zgodnie z wykazem towarów przywożonych bezcłowo w pozycji nr 23 Taryfy Finansowej [2021] lub do rozszerzenia i unowocześnić funkcji, poprzez importowanie części specjalnych i akcesoriów (w ciągu 10 lat od daty zwolnienia celnego importowanych przyrządów, mierników i wyposażenia, ale nie dłużej niż w okresie realizacji polityki 31 grudnia 2025 r.).

Rozporządzenie obejmuje między innymi:

Książki, dokumenty (w tym baza danych dokumentów cyfrowych), gazety, nuty i inne materiały (w tym CD-ROM, mikrofisze, filmy, zdjęcia satelitarne Ziemi, audiowizualne materiały do nauki). Taryfa 37.04-37.06, 49,01-49,11, 85,23.

Wykłady, materiały audiowizualne, slajdy, oprogramowanie i różne formy nośników, licencja na oprogramowanie. Taryfa 49.06-49.07, 49.11, 84.71, 85.23.

Zawiadomienie o profilaktycznej kompleksowej dezynfekcji importowanych żywność z łańcucha chłodniczego

W związku z epidemią Covid-19, w styczniu 2021, aby skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu COVID-19 poprzez import żywności z łańcucha chłodniczego (w tym jadalne produkty rolne), wprowadzony został obowiązek "bezpiecznego, skutecznego, szybkiego, ekonomicznego" testowania próbek, zapewniające bezpieczeństwo importowanej żywności z łańcucha chłodniczego.

Departament celny jest odpowiedzialny za pobieranie próbek i badanie importowanych towarów w porcie. Jeśli wynik badania jest pozytywny, żywność jest zwracana lub niszczona. Jeżeli wynik badania jest negatywny, importowane towary kontenerowe, są instruowane przez służbę celną o przeprowadzeniu dezynfekcji zapobiegawczej przez podmioty prowadzące kontrolę. Jeżeli przedsiębiorstwo wnioskuje o przeprowadzenie procedur rozpakowania, wprowadzenia do magazynu lub wyprowadzenia towaru na terenie portu, właściciel towaru lub powierzona jednostka operacyjna rozładunku organizuje prewencyjną dezynfekcję towaru kontenerowego. 

Dokumenty i wymagania dotyczące eksportu mebli do Chin

  • Podstawowe dokumenty wymagane przy eksporcie mebli:

1. Świadectwo pochodzenia

2. Certyfikat „Deep Processing”

3. Lista pakowa, faktura, umowa, list przewozowy

W przypadku mebli mahoniowych należy wystąpić o „certyfikat gatunkowy”, świadcząco o zgodnością z konwencją CITE (nasza firma może to zrobić w imieniu Państwa firmy, a zostanie to potwierdzone zgodnie z łacińską nazwą).

W przypadku półfabrykatów mebli drewnianych należy przedstawić świadectwo kontroli i kwarantanny oraz świadectwo fumigacji przywożonych zwierząt i roślin, produktów zwierzęcych i roślinnych.

  • Uwagi dot. eksportu mebli:

1. Faktura - Jeśli korzystasz z uzgodnionej taryfy, przedstaw świadectwo pochodzenia GSP FORM-E itp. Faktura musi być oryginałem i musi być podpisana i opieczętowana poza Chinami.

2. Jeśli meble (zwłaszcza używane) zawierają elementy obrazów olejnych, rzeźb i innych wyrobów rękodzielniczych, należy wystąpić o zatwierdzenie eksportowanych dzieł sztuki z lokalnego Urzędu Kultury i Sztuk. Lampy wymagają certyfikacji CCC, a drukowane materiały powyżej 200 sztuk muszą zostać zatwierdzonych przez odpowiednich organów cenzorskich.

Dokumenty i wymagania eksportu inżynierii morskiej i produktów morskich do Chin

Wymagane dokumenty można określić zgodnie z rzeczywistym obszarem zastosowania produktu i klasyfikacją (CCS, DNV, BV, GL, itp). Przykładowo, wymagania względem stalowej rozdzielni używanej na statku to: dodatkowe rysunki homologacyjne i inspekcje C/E. Jeżeli firma zgłasza się do procesu inspekcji części statku po raz pierwszy, najpierw musi zostać zatwierdzona przez towarzystwo klasyfikacyjne China Classification Society (http://www.ccs-c.com.cn/eng/). Następnie należy wystąpić o zatwierdzenie planu, a następnie zwrócić się do rzeczoznawcy towarzystwa klasyfikacyjnego o inspekcję pojedynczych sztuk produktu. Po przejściu kontroli partii produktów można otrzymać certyfikat.

Dokumenty i wymagania dotyczące eksportu bursztynu do Chin

Nabycie z zagranicy → dostawa do uzgodnionego portu i lotniska → deklaracja importowa → kontrola towaru → forma płatności podatku → płatność podatku → zwolnienie → logistyka krajowa

Po zakupie za granicą dostawca zazwyczaj organizuje wysyłkę do uzgodnionego portu/lotniska w Chinach, następnie trzeba wykonać szereg prac związanych z deklaracjami celnymi.

  • Dokumenty potrzebne do zgłoszenia importowego (3-5 dni roboczych):

1. Deklaracja w urzędzie celnym

2. Nazwa produktu

3. Rodzaj produktu

4. Materiał

5. Dowód zakupu za granicą (faktura)

6. Lista pakowania

7. List przewozowy

  • Kontrola towaru: (1 dzień roboczy)
  • Płatność podatku (1-3 dni robocze)

Rachunek podatkowy zostanie wystawiony w ciągu 2 dni roboczych po przejściu kontroli towarowej, a następnie jednostka zeznania podatkowego zostanie poproszona o zapłacenie podatku (przedsiębiorstwo/agent)

  • Obliczanie podatku od importu bursztynu naturalnego i całkowity podatek importowy:

Kod towaru: 71162000000

Nazwa handlowa: Kamienie szlachetne lub półszlachetne (w tym naturalne, syntetyczne lub odtworzone)

Jednostka miary: kilogram

Preferencyjna stawka podatku importowego: 35%

Stawka VAT: 17%

Stawka podatku konsumpcyjnego: 10%

Elementy deklaracji podatkowej:

1. Nazwa produktu

2. Rodzaj produktu (bransoletki itp.)

3. Materiały (perły hodowlane, perły naturalne, kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne)

Kompleksowa stawka podatku importowego dla bursztynu naturalnego: (35%+17%+10%+35%*17%)/(1-10%)=75,5%

  • Obliczanie podatku importowego biżuterii z bursztynu i całkowity podatek importowy:

Kod towaru: 7113111000

Nazwa handlowa: biżuteria srebrna wysadzana diamentami i jej części (pokryte innymi metalami szlachetnymi)

Jednostka miary: gramy

Preferencyjna stawka podatku importowego: 20%

Stawka podatku eksportowego: 0%

stawka VAT: 17%

Tymczasowa stawka podatku/

Zwykła stawka podatku importowego 130%

Stawka zwrotu podatku eksportowego: 0%

Podatek konsumpcyjny: 0%

Elementy deklaracji podatkowej

1. Nazwa produktu

2. Materiał (platyna, złoto, srebro itp.)

3. Metody obróbki (inkrustowane kamienie szlachetne, złoto, srebro itp.)

4. Rodzaje biżuterii (np. pierścionki)

5. Procent wagowy metali z grupy platynowców

6. Procent wagi złota

Kompleksowa stawka podatku od importu biżuterii z bursztynem naturalnym: 20%+17%+20%*17%=40,4%

Dokumenty i wymagania dotyczące eksportu żywności do Chin

  • Dokumenty, które należy przygotować przed importem żywności:

1) Rejestracja zagranicznych eksporterów lub agentów w systemie: http://ire.customs.gov.cn/

2) Rejestracja w systemie General Administration of Customes of China (GACC): https://gacc.agency/index.asp

3) Zgłoszenie odbiorcy w Chinach

4) Zgłoszenie chińskiej etykiety. Należy na niej podać następujące informacje (ponieważ mleko jest specjalną żywnością, AQSIQ wymaga, aby chińskie zgłoszenie na etykiecie zostało wypełnione przed importem, a termin wynosi około 25 dni roboczych)

     a) Chińskie próbki etykiet (wersja papierowa i wersja elektroniczna poniżej 250K), normy odniesienia: GB13432, GB10765, GB10767;

     b) Próbka oryginalnej etykiety i tłumaczenie na język chiński (wersja papierowa i elektroniczna poniżej 250K);

     c) Kopia zezwolenia na prowadzenie działalności dla przemysłu i handlu (wymagana jest pieczęć firmowa);

      d) Materiały dowodowe odzwierciedlające specyficzne cechy produktu;

 

  • Dokumenty wymagane do kontroli towarów importowanych i procesu kontroli towarów:

1) Umowa, faktura, list przewozowy

2) Świadectwo pochodzenia, raport z badań kraju eksportu, świadectwo eksportu produktów mlecznych do Chin

3) zezwolenie odbiorcy na prowadzenie działalności gospodarczej i zezwolenie na import żywności;

4) Kontrola na miejscu i pobieranie próbek do kontroli

  • Wymagania dotyczące przechowywania towarów po imporcie i inne uwagi:

1) W przypadku pozytywnych wyników badań „Świadectwo sanitarne" zostanie wydane w ciągu około 15 dni roboczych. W przypadku niezakwalifikowania wyników badań oryginalny towar zostanie zwrócony do portu lub zniszczony na miejscu. Przed wydaniem wyników badań, towar musi być przechowywany w wyznaczonym magazynie i nie może być sprzedawany lub użytkowany;

2) Jeśli chińska etykieta nie jest naklejona przed importem, musi poczekać na wyniki badań, zanim będzie można ją nakleić. Po naklejeniu należy zwrócić się do AQSIQ o powtórną kontrolę (w celu sprawdzenia, czy przyklejona etykieta jest zgodna z etykietą rejestracyjną i wynikiem inspekcji).

Dokumenty i wymagania dotyczące eksportu kosmetyków do Chin

Kosmetyki sprowadzane po raz pierwszy muszą zostać zatwierdzone przez Państwową Agencję ds. Żywności i Leków, co jest najistotniejszą i nieodzowną częścią wprowadzania kosmetyków na rynek w Chinach (Etapy rejestracji kosmetyków w Chinach: http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=29357&lib=law). Import kosmetyków niespecjalistycznych (bez przeznaczenia medycznego) wymaga uzyskania certyfikatu ewidencyjnego na importowane kosmetyki niespecjalnego przeznaczenia, a import kosmetyków medycznego przeznaczenia wymaga uzyskania certyfikatu na import kosmetyków specjalnego przeznaczenia. Po otrzymaniu certyfikatu importu należy skompletować listę przewozową, umowę, fakturę, świadectwo pochodzenia, świadectwo sanitarne i opakowanie zewnętrzne, aby złożyć dokumenty do Biura Inspekcji i Kwarantanny oraz służb celnych portu wejścia oraz portu wyjścia. Po oględzinach towaru, kontroli celnej i zapłacie podatku następuje wydanie i umieszczenie towaru w nadzorowanym magazynie, gdzie następują wyrywkowe badania. Po ich zakończeniu wystawiony zostaje certyfikat zgodności, z którym można rozpocząć sprzedaż.

 

Aktualizacja 30 czerwca 2022

UE