pl en cn

Głównymi towarami eksportowanymi z Polski do Chin są maszyny i urządzenia oraz surowce. Największe znaczenie w strukturze polskiego eksportu do Chin mają towary skupione w kategorii maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny, która odpowiadała w latach 2018-2020 za 31 proc. wartości polskiego eksportu w tym kierunku. Drugą główną grupą produktową polskiego eksportu, z udziałem wynoszącym 24 proc., były metale nieszlachetne i wyroby, w której zdecydowanie dominowała miedź. Mniejsze znaczenie odgrywały takie kategorie towarów jak: tworzywa sztuczne i wyroby (7,5 proc.), różne wyroby gotowe (głównie są to meble; 5,5 proc.), drewno i wyroby z drewna (5,1 proc.), sprzęt transportowy (4,5 proc.), zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (4,5 proc.), produkty przemysłu chemicznego (3,9 proc.).

W porównaniu z 2010 r. w strukturze polskich produktów sprzedawanych do Chin silnie wzrosło znaczenie maszyn i urządzeń, sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego (+10 pkt proc.) oraz drewna i wyrobów z drewna (+5 pkt proc.), a zmalało metali nieszlachetnych i wyrobów (-16 pkt proc.) oraz produktów przemysłu chemicznego (-10 pkt proc.). Ze względu na mieszany charakter tych zmian, nie można stwierdzić, aby polski eksport do Chin stawał się jednoznacznie bardziej zaawansowany technologicznie.

Aktualizacja: listopad 2021

UE