pl en cn

Formy płatności

Forma przelewu - Przelewu dokonuje się po uprzednim potwierdzeniu z fabryką lub dostawcą dokładnych danych banku docelowego w Chinach. Transfery pieniężne można realizować we wszystkich bankach, których oddziały znajdują się w okręgu danej fabryki. Istnieje kilka rodzajów form płatności w handlu zagranicznym, do najbardziej popularnych zalicza się formy T/TL/C.

Forma T/T – skrót oznacza Transfer telegraficzny (z ang. Telegraphic Transfer) lub Transfer Telex. Bankowy termin „T/T” oznacza wiadomość elektroniczną wysyłaną z jednego banku do drugiego w celu dokonania przelewu. Jest to najczęściej używany sposób dokonywania płatności w handlu zagranicznym. Polega on na tym, iż importer dokonuje przedpłaty w wysokości 30% łącznej wartości towaru. Pozostałe 70% wpłaca się przy odbiorze gotowego towaru na miejscu. W wypadku przelewów TT, a jest to przelew na konkretne konto, przynajmniej w teorii łatwiej jest znaleść właściciela konta, jednak czasami zdarza sie że firmy chińskie nie podają konta firmowego, a konto osoby prywatnej w celu uniknięcia płacenia podatków. W przypadku tego typu przelewów pozytywne przeprowadzenie transakcji zalezy w głównej mierze od partnera chińskiego, wiec zalecamy weryfikacje i wybór jedynie zaufanych partnerów.

Za przelewy TT pobierana jest oplata w polskim banku, zazwyczaj w wysokości 30-40 zl plus procent od kwoty jaka jest przelewana.

Forma L/C – zwana Akredytywą to forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku. Forma ta stosowana jest jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Warunki rozliczeń określa dokument zwany listem kredytowym (z ang. Letter of Credit, L/C, LC, LOC).

W obrocie stosowanych jest wiele rodzajów akredytyw, ale wspólny mechanizm ich działania można opisać następująco:

  • Kredytodawca, którym najczęściej jest kupujący, zabezpiecza w banku określoną sumę, najczęściej poprzez dokonanie blokady albo złożenie gwarancji.
  • Kredytodawca instruuje bank, pod jakimi warunkami i do jakiej kwoty strony trzecie (zazwyczaj sprzedający) mają prawo korzystać z tych pieniędzy. Sposób korzystania z kredytu może być różny, np. może to być kredyt dla sprzedającego, akceptacja weksli sprzedającego, zapłata sprzedającemu itp. Jeśli akredytywa służy jako zabezpieczenie interesów sprzedającego, to musi być nieodwołalna.
  • Bank wystawia akredytywę (list kredytowy) zgodnie z instrukcjami.
  • Strona upoważniona (najczęściej sprzedający) korzysta z kredytu pod warunkiem przedstawienia bankowi dowodu, że wywiązuje się ze swych zobowiązań.

Akredytywę dokumentową wystawia bank na wniosek kupującego i zgodnie z jego instrukcjami. W akredytywie bank zobowiązuje się wypłacić określoną kwotę sprzedającemu pod warunkiem, że ten przedstawi i złoży w banku komplet dokumentów potwierdzających to, iż wywiązał się ze swych zobowiązań kontraktowych, a także przedstawił wszystkie wymagane przez kupującego dokumenty. Wspomnianym dowodem jest zazwyczaj konosament albo list przewozowy, podpisany przez odbiorcę na znak, że towar został dostarczony na miejsce przeznaczenia (albo na inne miejsce, zgodnie z bazą kontraktu) lub np. protokół odbioru usługi.

Wybór akredytywy jako sposobu płatności jest dużo bardziej bezpieczny, ponieważ to bank zabezpiecza całość kwoty (bądź wielokrotnie nawet do 110-115% wartości transakcji) i to na samym początku ustalane są przez kupującego warunki kiedy sprzedający będzie mógł otrzymać pieniądze. Pomimo, że jest to bardzo bezpieczny sposób, cała transakcja jest dosyć kosztowna, więc warto zastanowić się czy na pewno chcemy skorzystać z tej opcji.

W ostatnich latach coraz bardziej powszechne stały się internetowe płatności za pomocą platform mobilnych. Poniżej podajemy warunki, jakie wiążą się z korzystaniem z  dwóch najważniejszych, na rynku chińskim, możliwości: WeChat Pay i AliPay.

 

Będąc zarejestrowanym jako chińska firma i mając chińskie konto bankowe, można skonfigurować WeChat Pay. Najpierw należy otworzyć oficjalne konto WeChat, czyli zweryfikowane konto marki, działające podobnie jak fanpage na Facebooku. Posiadając już oficjalne konto WeChat, proces konfiguracji WeChat Pay jest stosunkowo prosty. Uzyskując dostęp do oficjalnego konta, można od razu złożyć wniosek o WeChat Pay, klikając ikonę WeChat Pay po lewej stronie pulpitu nawigacyjnego.

 

Aby otworzyć WeChat Pay, należy podać następujące informacje:

 

  • Numer rejestracyjny firmy
  • Kopia pozwolenia na prowadzenie działalności (z pieczątką firmy)
  • Szczegóły kontaktu
  • Dane prawne
  • Firmowe konto bankowe
  • Dokumentacja finansowa firmy (pod względem obrotów i oczekiwanej wielkości transakcji)

 

WeChat zweryfikuje i zatwierdzi aplikację, zanim zacznie akceptować płatności WeChat. Może to zająć około tygodnia. Po tym, jak firma skonfiguruje Twoje konto WeChat Pay, zacznie przyjmować płatności w Twoim imieniu, a następnie wyśle płatności do Ciebie, jak pokazano na poniższym schemacie:

 

UE