pl en cn

Import produktów

Decydując się na import towarów z Chin, trzeba przede wszystkim dokonać rozpoznania fabryk, z którymi planują Państwo rozpocząć bezpośrednią współpracę. Pod uwagę należy brać jakość towaru lub usługi oraz terminowość jej wykonania. Dlatego też nie należy zlecać zamówienia producentowi bez uprzedniego poznania go oraz odwiedzenia miejsc produkcji.

Przygotowując się do wyjazdu do Chin, należy pamiętać, iż jest to kraj o powierzchni liczącej ponad 9 milionów kilometrów, a więc 30. razy większej od powierzchni Polski. Dlatego sprawdzenie odległości pomiędzy ośrodkami, z którymi chce się współpracować, jest nieodzowne. Niedostateczne wzięcie pod uwagę tego czynnika może spowodować zwiększenie kosztów podróży. Równie ważne jest sprawdzenie, czy dana fabryka posiada potrzebne certyfikaty jakościowe (ISO) i licencję eksportową. W większości fabryk, składając zamówienie, najpierw należy wpłacić 30% jego wartości. Pozostałe 70% wpłaca się przy odbiorze gotowego towaru. Przed wpłatą końcową radzimy dokładnie sprawdzić ilość i jakość towaru, a także osobiście przypilnować jego załadunku.

Ważnym szczegółem jest również przygotowanie odpowiednich, bezbłędnie wydrukowanych dokumentów. Z powodu różnic w pisowni często dochodzi w Chinach do „przekręcania” liter. W efekcie można mieć wiele problemów podczas operacji bankowych i odprawy celnej. Najlepszym rozwiązaniem jest osobiste przygotowanie dokumentu w formacie Microsoft Exel lub dokładne zweryfikowanie dokumentu, przygotowanego przez fabrykę przed i po wydrukowaniu (przed wysyłką pocztową).

Zdarza się też, iż gotowe produkty w czasie transportu morskiego ulegają zniszczeniu, powodując w ten sposób duże straty materialne. Dlatego, pod uwagę należy wziąć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, co zwiększy bezpieczeństwo transportu.

UE