pl en cn

Rejestracja firmy

Założenie firmy na terenie Chin jest bardziej skomplikowane niż w Polsce.

Znajomość zasad biznesowych, regulacji i przepisów wewnętrznych będzie z pewnością bardzo pomocna przy wyszukiwaniu odpowiedniego partnera biznesowego oraz miejsca pod budowę fabryki.

Wysokość wkładu własnego potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej uzależniona jest w dużej mierze od miejsca realizacji inwestycji (np. miasto lub strefa), jak również od typu podmiotu prawnego, a więc rodzaju wykonywanych usług (czy jest to firma prywatna, pośrednictwo, czy np. sprzedaż gotowych towarów).

Zakładając firmę można wybrać pomiędzy rejestracją spółki polsko-chińskiej lub rejestracją firmy niezależnej, kontrolowanej w 100% przez inwestora. Rejestracji dokonuje się w Miejskiej Administracji Przemysłu i Handlu w danym okręgu.

Do rejestracji firmy potrzebne są następujące dokumenty: potwierdzenie stanu konta bankowego z kraju pochodzenia inwestora, dokument stwierdzający tożsamość osoby prawnej potwierdzony w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej

Minimalna wysokość inwestycji w przypadku firmy prywatnej wynosi 1.000.000 RMB (147 tys. USD). Minimalny koszt potrzebny do rejestracji fabryki czy linii produkcyjnej jest jednak dużo wyższy i wynosi 5.000.000 RMB (733 tys. USD).

Aby wybudować fabrykę wymagane są dodatkowe dokumenty w postaci m.in.: dokumentu zakupu lub wynajmu ziemi albo atestów ekologicznych spełniających wymogi danego okręgu (poziom zanieczyszczenia, hałasu etc.).
W celu założenia spółki jeden ze wspólników musi być obywatelem Chin. Jego udział w spółce jest uzależniony od wielkości inwestycji każdej ze stron. Plusem tego typu rozwiązania jest niższy koszt wkładu własnego, potrzebnego do zalegalizowania firmy. Minusem jest zaś ryzyko biznesowe związane z długoterminową współpracą pomiędzy partnerami. Współpraca ta wiąże się bowiem z dużym ryzykiem, związanym np. kopiowaniem pomysłów partnerów lub rozpadem spółki. W większości sytuacji straty ponosił inwestor zagraniczny.

W przypadku dokonywania inwestycji prywatnej minusem są wysokie koszta wkładu inwestycyjnego, jak również ograniczenia prawne. Dobra stroną inwestycji prywatnej jest z kolei bezpieczeństwo oraz kontrola nad całą inwestycją, za którą odpowiedzialny jest wyłącznie zagraniczny inwestor.

UE