pl en cn

Doświadczenie

Współpraca pomiędzy Pomorzem a Chinami ma najdłuższą historię ze wszystkich województw. Rozpoczęła się od powstania w czerwcu 1951 pierwszej chińsko-zagranicznej spółki Chipolbrok, która w Gdyni ustanowiła swoją drugą, po Szanghaju, siedzibę. W połowie lat 80. ubiegłego wieku nastąpiło podpisanie porozumienia o nawiązaniu stosunków przyjacielskich pomiędzy dawnym województwem gdańskim a Szanghajem – co jest najstarszą polsko-chińską umową partnerską. Współpraca rozwijała się głównie w dziedzinach kultury i sportu. Z czasem rozszerzyła się na inne pola– edukację i ekonomię. O istotnej roli odgrywanej przez Pomorze w kontaktach polsko – chińskich najlepiej świadczy fakt, iż Gdańsk jest jedynym, poza Warszawą, miejscem, gdzie Chińska Republika Ludowa ma swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne. Oto najważniejsze fakty z historii współpracy pomorsko – chińskiej:

XII 2004 r. - misja gospodarcza Urządu Marszałkowskiego do Szanghaju. Wzięło w niej udział kilkanaście firm pomorskich. Każdej z pomorskich firm zorganizowano spotkania z partnerami chińskimi. Wiele z tych rozmów zakończyło się konkretnymi rezultatami— umowami co do dalszych wspólnych działań, a jedna z firm —Intermarine— otworzyło przedstawicielstwo w Szanghaju.

X 2005 r. - podpisano umowę o współpracy między naszym województwem a Miastem Szanghaj. Na zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego przybyła oficjalna delegacjia Miasta Szanghaju z Wicemerem Tang Dengjie na czele,której towarzyszyli przedsiębiorcy z Szanghaju oraz przedstawiciele instytucji wspierania biznesu (China Council for the Promotion of International Trade-CCPIT), a także osoby reprezentujące różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego Chin.

IX 2006 r. - wizyta przedstawicieli Urzędu Podatkowego Szanghaju, której przewodniczył Dyrektor tej instytucji. W celu zapoznania się z działaniem polskiego systemu podatkowego Urząd Marszałkowski zorganizował dla gości z Chin spotkania z przedstawicielami Urzędów Skarbowych oraz Urzędu Kontroli Skarbowej.

III 2007 r. - oficjalna wizyta władz Pomorza (Marszałek Jan Kozłowski, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i Prezydenta Sopotu) w Szanghaju przy okazji odsłonięcia pomnika Chopina w tym mieście. Pomnik zaprojektowała pani Lu Pin studiująca na Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, która otrzymała od Marszałka Województwa Pomorskiego stypendium twórcze. Delegacji towarzyszył prezes firmy BalexMetal, która zaopatruje się w stal w jednej z największych chińskich hut BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.

2008 r. – odwiedziny delegacji Development Research Center of the State Council z Pekinu. Członków delegacji interesowały polskie i pomorskie doświadczenia w zakresie reformy administracyjnej w Polsce oraz rozwoju regionalnego w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej.

I 2009 r. - Agencja Rozwoju Pomorza SA podpisała porozumienie o powołaniu Biura Pomorskiego w ChRL z siedzibą w Pekinie. Celem współpracy z Biurem Pomorskim w Pekinie jest realizacja misji Agencji Rozwoju Pomorza S.A. związanej ze wspieraniem małych i średnich przedsiębiorców z Województwa Pomorskiego oraz promocja Pomorza na terenie Chin. Celem Biura jest m. in. pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych przedsiębiorców pomorskich z firmami chińskimi oraz tamtejszymi organizacjami biznesowymi.

V 2009 r. - w Dworze Artusa w Gdańsku odbyło się seminarium „Hongkong bramą do rynku chińskiego”. Spotkanie organizowane przez Departament Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego, Miasto Gdańsk oraz Radę Promocji Handlu Hongkongu (Hong Kong Trade Development Council-HKTDC) miało na celu promocję współpracy gospodarczej Pomorza i Hongkongu. W Seminarium uczestniczyło ok. 150 przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z chińskimi firmami.

VI 2010 r. - odbywająca się w ramach EXPO misja morska. 11 przedsiębiorstw z Województwa Pomorskiego promuje na wystawie światowej tę gałąź gospodarki.

IX 2010 r. – wizyta ponad 40 - osobowej delegacji Województwa Pomorskiego podczas wystawy EXPO 2010 w Szanghaju. Zorganizowano m.in. cztery branżowe seminaria pokazujące potencjał Pomorza w różnych dziedzinach (gospodarka, ochrona środowiska, nauka i turystyka), a także występy naszych artystów. Marszałek Mieczysław Struk, Wiceprezydent Gdańska Wiesław Bielawski, Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa, Wiceprezydent Słupska Andrzej Kaczmarczyk zostali przyjęci przez Han Zheng - Mera Szanghaju, a następnie przez przewodniczącego szanghajskiego oddziału największej chińskiej organizacji promocji handlu (China Council for the Promotion of International Trade-CCPIT).

IX 2010 r. – misja gospodarcza pomorskich firm z sektora IT na Targach Inwestycyjnych w Xiamen i EXPO 2010 w Szanghaju. Misje zorganizowało współnie GARG i PSSE.

XI 2010 r. – wizyta Wicemarszałka województwa Wiesława Byczkowskiego i przedstawiciela Agencji Rozwoju Pomorza w Pekinie i Szanghaju w ramach misji inwestycyjnej organizowanej przez PAIiIZ.

V 2011 r. – na sesji plenarnej IV Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego podpisanie listu intencyjnego o utworzeniu przedstawicielstwa Pomorza w Chinach.Dokument oprocz Marszałka województwa ,Prezydentów Trójmiasta i Słupska podpisali Prezesi stref ekonomicznych ,organizacji przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.

VI 2011 r. – udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Szanghaju i Chongqing w ramach misji gospodarczej organizowanej przez PAIiIZ.

XI 2011 r. – podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną , reprezentowaną przez Prezes Teresę Kamińską i Miastem Zhuhai reprezentowanym przez Wicemera - Cheng Honghui. Ma ono zwiększyć współpracę gospodarczą między strefami i portami obu regionów (port Gaolan w Zhuhai jest ważnym ośrodkiem transportu morskiego w południowych Chinach).

XII 2011 r. – Marszałek Mieczysław Struk wraz z Prezesem DCT Borisem Wenzel brali udział w oficjalnej wizycie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w ChRL. Podczas Forum Inwestycyjnego w Szanghaju i Forum Gospodarczego w Pekinie przedstawili ofertę inwestycyjną i turystyczną regionu. W odbywającym się w ramach wizyty prezydenckiej w Pekinie I Polsko – Chińskim Forum Rektorów Szkół wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej przedstawiając ofertę edukacyjną naszego Województwa .

VII 2012 r. - przedstawiciele Terminalu Kontenerowego DCT Gdańsk wraz z delegatami Portu Gdańsk, Portu Gdynia, Portu Szczecin-Świnoujście oraz Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego w Szanghaju „Chipolbrok” towarzyszyli Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomirowi Nowakowi podczas delegacji w Hong Kongu, Szanghaju i Pekinie. Podczas tego pobytu poruszano kwestie pomorsko-chińskich inwestycji w portach morskich i logistyce lądowej.

X 2012 r. – Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oficjalnie ogłosił Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną lokalizacją dedykowaną chińskim inwestycjom w Polsce, doceniając jej działania podejmowane na rzecz współpracy z Chinami.

IV 2013 r. - I Forum Regionalne Polska Chiny. To bezprecedensowe w historii obydwu krajów wydarzenie miało miejsce w Gdańsku i wzięło w nim udział około 600 uczestników ,w tych około 170 z Chin. Ze strony chińskiej na Forum obecny byli między innymi Li JianPing, wiceprzewodniczący CPAFFC - Chińskiego Ludowego Stowarzyszenia Przyjaźni z Zagranicą, ambasador ChRL w Polsce Xu Jian, członek Stałego Komitetu Biura Politycznego Miasta Szanghaj Ding Xuexiang oraz przedstawiciele władz m.in. Pekinu i Yunnanu. Forum towarzyszyły seminaria dotyczące współpracy regionalnej , gospodarczej, turystycznej i edukacyjnej, a także wystawy biżuterii bursztynowej oraz wernisaż ostatniego żyjącego członka społeczności polskiej w Harbinie, mieszkającego w Trójmieście Edwarda Kajdańskiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

X 2013 r. - Misja gospodarcza władz Województwa Pomorskiego do Chin. Przedstawiciele władz oraz jedenastu przedsiębiorstw z regionu odwiedziło Pekin, Shenzhen, Zhuhai oraz Hongkong zachęcając Chińczyków do inwestycji na Pomorzu. W trakcie wizyty odbyły się seminaria oraz szereg spotkań na szczeblu rządowym.

VI 2014 r. - Udział delegacji Województwa Pomorskiego w II Forum Regionalnym Polska Chiny w Kantonie.

IV 2015 r. - Wizyta szanghajskiej delegacji w Województwie Pomorskim pod przewodnictwem Wu Zhi Min, przewodniczącego szanghajskiej Rady Konsultatywno Politycznej.

V 2015 r. - Misja Gospodarcza Województwa Pomorskiego do Chin pod przewodnictwem Wicemarszałka Krzysztofa Trawickiego. Przedstawiciele delegacji wzięli udział w seminarium gospodarczym w Shenyang, prowincja Liaoning, oraz w targach żywnościowych SIAL CHINA 2015 The Asian Food Market Place.

VII 2018 r. – Wicemer miasta Qingdao Liu Jianjun wraz z delegacją miasta złożyli wizytę w Gdańsku. Podczas wizyty została podpisana umowa o współpracy turystycznej pomiędzy miastem Gdańsk i Qingdao. Również podczas tej wizyty doszło do porozumienia w dziedzinie współpracy gospodarczej i handlowej pomiędzy Gdańskim Biurem Rozwoju Gospodarczego oraz Międzynarodowa Strefa Współpracy Gospodarczej miasta Qingdao.

IX 2018 r. - Prezes Portu Lotniczego Gdańsk Pan Tomasz Kloskowski spotkał się z CEO Qingdao Airport Group Jiao Yongqian. Podczas wizyty Prezes Kloskowski miał okazję zwiedzić międzynarodowe lotnisko w Jiaozhou, które niedługo zostanie oddane do użytku. Kolejnego dnia we współpracy z Biurem ds. Turystyki miasta Qingdao zostało zorganizowane seminarium promujące Województwo Pomorskie i jego walory turystyczne. W seminarium udzięli wział Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Marta Chełkowska oraz Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej Łukasz Wysocki.

Sprawy gospodarcze i edukacyjne

Wraz ze zmianami w systemie politycznym Polski, a także otwarciem się ChRL na świat, coraz większą rolę we współpracy zaczęły odgrywać sprawy gospodarcze i edukacyjne. W tym kontekście obustronne kontakty stawały się coraz bardziej intensywne, nakierowane na osiąganie wymiernych efektów. Oto przykłady spółek odnoszących znaczne sukcesy na rynku chińskim:

Chipolbrok - bardzo ważny przykład związków Pomorza z Chinami. Spółka powstała w celu przewożenia towarów pomiędzy Chinami oraz Polską, posiadała początkowo tylko sześć statków. W ciągu ponad 50 lat działalności firma rozrosła się i dopasowała do potrzeb współczesnego rynku. Obecnie Chipolbrok przewozi towary ponad dwudziestoma nowoczesnymi statkami.

Firma Secespol od 2006 roku dostarcza na rynek chiński wyroby stosowane w chłodnictwie i branży chemicznej, a także kompleksowe rozwiązania z dziedziny infrastruktury ciepłowniczej i przemysłu farmakologicznego. W 2012 roku utworzyła w Jinan, (prowincja Shandong) ze swoim lokalnym partnerem spółkę JV, ktorej celem jest sprzedaż produktów firmy w rejonie Azji Pd-Wschodniej.

Spółka biżuteryjna S&A swą obecność w Chinach rozpoczęła w 2004 roku udziałem w misji gospodarczej, a przypieczętowała ją udziałem w EXPO 2010 w Szanghaju. Obecnie gdyńska firma jubilerska ma około 100 franchisingowych punktów sprzedaży w całych Chinach. Wyroby przeznaczone na rynek chiński stanowią 30 proc. całości eksportu spółki S&A.

Sunreef Yachts – gdańska spółka specjalizująca się w projektowaniu i konstrukcji katamaranów żaglowych, motorowych oraz super jachtów otworzyła w 2013 roku biuro handlowe w Szanghaju, skąd nadzoruje wszelkie sprawy marketingowo – sprzedażowe w Chinach i Hong Kongu.

Deepwater Container Terminal Gdańsk (DCT) - terminal kontenerowy w 2009 roku (już dwa lata po założeniu) otworzył pierwsze bezpośrednie połączenie między Chinami a Polską. Jest to obecnie największy (ok. 900 tyś.TEU w 2012) i najszybciej rozwijający się polski terminal z najnowocześniejszym zapleczem technicznym. Od sierpnia 2013 roku połączenie Gdańsk – Ningbo operowane przez połączenia MAERSK będą obsługiwać największe kontenerowce świata o ładowności 18 tys. TEU. Oddanie do użytku drugiego drugiego terminalu kontenerowego DCT planowane jest na rok 2016. Ta rozwijająca się infrastruktura stworzy szansę na zostanie „hub-em” dla chińskich towarów przesyłanych do Rosji, Ukrainy oraz Białorusi.

Współpraca pomiędzy miastami

Współpraca pomorsko – chińska równie owocnie przejawia się poprzez podpisywanie umów o współpracy pomiędzy miastami siostrzanymi:

2005 r. – zainicjowanie wzajemnych stosunków pomiędzy Sopotem a dzielnicą Szanghaju – Changning. Szereg wzajemnych wizyt zaowocował przekazaniem odlanego z brązu pomnika Fryderyka Chopina. Postać kompozytora stanęła w Changning Zhongshan Park w roku 2007.

2006 r. – Miasto Gdynia podpisała 5 – letnią umowę o współpracy z miastem Haikou. Haikou znajduje się na wyspie Hainan – największej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Chinach. Współpraca ta przebiegała zarówno na polach rozwoju gospodarczego, promocji kultury, jaki edukacji, turystyki czy ochrony środowiska.

2007 r. – nawiązanie oficjalnych kontaktów przez Miasto Słupsk z chińskim miastem Xiamen. Chińska delegacja zapoznała się z możliwościami inwestowania na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

2010 r. - Starogard Gdański zainicjował współpracę z miastem Foshan - jednym z pięciu miast Chin o najwyższym wskaźniku dynamiki rozwoju gospodarczego.

2018 r. - Miasto Gdańsk oraz miasto Qingdao podpisaly umowę o współpracy turystycznej.

Edukacja

Oprócz działań w dziedzinie ekonomii, Województwo Pomorskie prężnie rozwija współpracę polsko – chińską na polu edukacji:

Samorząd Województwa i Urząd Marszałkowski w 2006 r. wspierał organizacyjnie chór Akademii Medycznej w Gdańsku, który na Olimpiadzie Chóralnej w Xiamen zdobył najwyższe laury (Złoty i Srebrny Medal).

Uniwersytet Gdański od roku 2006 prężnie rozwija współpracę z Chinami. Obecnie uczelnia współpracuje z sześcioma uniwersytetami w Chinach.W grudniu 2007 r. Uniwersytet Gdański docenił pracę i zasługi pani prof. Yi Lijun z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych nadając jej doktorat Honoris Causa. Prof. Yi Lijun jest nazywana ambasadorem polskiej kultury literackiej w Chinach.Uczelnia wspiera swym patronatem tworzenie wydziałów polonistyki w Chinach. W 2009 pod egidą tej uczelni na Wydziale Języków Słowiańskich Uniwersytetu w Harbinie, zainaugurował swoją działalność kierunek polonistyki. Jest to druga polonistyka otwarta w Chinach ( po Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych).Uniwersytet Gdański co roku gości kilka chińskich delegacji. Najważniejszą z nich była wizyta z udziałem Wiceministra edukacji ChRL Du Youbo. W trakcie wizyty ustalono zasady udzielania pomocy przy tworzeniu Sinologii na UG, której otwarcie planuje się na maj 2013 roku. Obecnie studiuje tutaj 76 studentów z Chin; w większości Anglistykę na Wydziale Filologicznym oraz International Business na Wydziale Ekonomicznym.

Politechnika Gdańska od 2007 r. gości studentów z Chin.Obecnie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii studiuje około 70 Chińczyków. W grudniu 2012 roku Politechnika Gdańska podpisała umowę z Szanghai Normal University. Dotyczy ona współpracy między wydziałami zarządzania i ekonomii obu uczelni.

Akademia Muzyczna w Gdańsku im. Stanisława Moniuszki oferuje kształcenie studentów chińskich. Obecnie studiuje tutaj około 30 studentów z całych Chin. Powodzeniem cieszy się głównie klasa fortepianu, co wynika zapewne z niesłabnącej fascynacji Chińczyków twórczością Fryderyka Chopina.

Gdański Uniwersytet Medyczny ,a także Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu podejmują działania by od nowego roku akademickiego 2013 przyjąć studentów z Państwa Środka.

(Aktualizacja strony: 04.02.2014)

UE