pl en cn

Wymiana walut

Walutą powszechnie używaną w Chinach jest Yuan, nazywany również RMB. Jest to skrót od chińskiego słowa renminbi oznaczającego walutę ludową. Praktycznie wszystkie płatności na terenie Chin uiszcza się w yuanach, a więc wymiana pieniędzy jest koniecznością. Wyjątek stanowią fabryki, gdzie zaliczki i opłaty za towar (gotówka lub przelew) można uiszczać w dolarach amerykańskich USD lub w Euro (po uprzednim ustaleniu z fabryką). Kurs chińskiego yuana (RMB) się umacnia, obecnie za 100 USD otrzymamy 639.90 RMB, natomiast za 100 EUR wymienimy 727.53 RMB (kurs z dnia 19.11.2021 r., wg Bank of China)

Wymiany walut można dokonać w hotelu (jedynie w tym, w którym się mieszka), w niektórych domach towarowych oraz we wszystkich oddziałach Bank of China i w większości oddziałów większych banków, tj. China Merchants Bank (Zhongguo Zhaoshang Yinhang), Industrial and Commercial Bank of China (Zhongguo Gongshang Yinhang), China Construction Bank (Zhongguo Jianshe Yinhang) itd. Różnica kursu wymiany dewiz pomiędzy bankiem a hotelem jest znikoma, jednakże kurs bankowy jest bardziej korzystny. Dokonując wymiany należy mieć przy sobie paszport. Banki przeważnie czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w weekendy dla klientów indywidualnych w godzinach od 9:00 do 16:00.

„Niewydane” podczas pobytu yuany można zamienić „z powrotem” na dolary, jednak trzeba pamiętać, iż jednego dnia maksymalnie można kupić 500$ (restrykcja ta nie dotyczy Chińczyków). Wbrew powszechnemu przekonaniu chińskie prawo zezwala na wywóz yuanów poza granice kraju, jednakże maksymalna ilość to 20 tys. RMB.
Obecnie chińska waluta jest używana w transakcjach międzynarodowych w ograniczonym zakresie, do rozliczeń za towary i usługi w przypadkach, gdy partnerzy biznesowi mają konta w chińskich bankach, aczkolwiek można zauważyć tendencję zwiększenia znaczenia RMB w handlu światowym.

Karty kredytowe akceptowane są w większości hoteli, w dobrych restauracjach, jak też w znanych domach handlowych. Obecnie akceptowane karty to: Visa, Master Card, Federal Card, American Express, JCB and Diners Card. Bankomaty ATM są bez trudu dostępne w miastach.

Inną formą płatności są czeki. Wymiany czeków można dokonać głównie w Bank of China i w hotelach, w których się przebywa. Radzimy zaopatrywać się tylko w czeki znanych towarzystw (American Express, Thomas Cook). Wszelkie inne czeki mogę być nie do zrealizowania.

Jeżeli Państwo chcieliby dokonać wywozu dywiz, należy pamiętać, aby wartość wywożonej gotówki (bez wypełnionej deklaracji) nie przekroczyła łącznej sumy 5000 USD. Chcąc uniknąć problemów prawnych i konfiskaty nadmiaru niewydanej gotówki, radzimy aby w dniu przylotu do Chin, podczas odprawy celnej, wypełnić deklarację określającą dokładną sumę wwożonych dywiz. Taka deklaracja pozwoli na bezpieczny wywóz przywiezionej do Chin gotówki.

Aktualizacja: listopad 2021

UE