pl en cn

Kluczowe branże na Pomorzu

W województwie pomorskim identyfikuje się 15 kluczowych branży które w największym stopniu powinny generować jego rozwój dospodarczy. Te branże to:
 
1. ICT i elektronika;
2. przemysł morski;
3. środowisko;
4. energetyka i ekoenergetyka;
5. zdrowie i srebrna gospodarka;
6. transport, logistyka i motoryzacja;
7. budownictwo;
8. sektor kreatywny;
9. chemia lekka;
10. petrochemia;
11. biotechnologia;
12. turystyka, sport i rekreacja;
13. BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe;
14. przemysł spożywczy;
15. meblarstwo.

Branże te są nie tylko wiodącymi branżami w regionie, ale cechują się również najwyższym poziomem zaawansowania technologicznego oraz innowacyjnego.

UE