pl en cn

O Biurze

Biuro Pomorskie w Chinach z siedzibą w Pekinie powstało w dniu 5 stycznia 2009 roku na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy firmą Dragon Era Trade Corporation, działającą na terenie Chin a Agencją Rozwoju Pomorza S.A., mieszczącą się w Gdańsku, działającą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Pomorskim. Porozumienie zostało zawarte pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Celem współpracy jest wspieranie pomorskich przedsiębiorców, a także promocja Pomorza w Chinach.

W maju 2011 roku został podpisany list intencyjny przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urzędy Miejskie Trójmiasta i Słupska, Strefy Ekonomiczne oraz liczne organizacje biznesowe i wspierania biznesu Pomorza, wyrażający intencje przekształcenia Biura Pomorskiego w przedstawicielstwo gospodarcze regionu pomorskiego w ChRL. 1 września 2017 roku dodatkowo podpisano umowę z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. na usługi w ramach programu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania rozwoju eksportu w województwie pomorskim”. W zakresie tego porozumienia Biuro świadczy usługi dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą w województwie pomorskim oraz instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz tych firm. Celem świadczonych usług jest pomoc pomorskim firmom w nawiązaniu kontaktów gospodarczych z firmami z Chin, a także promocję pomorskich branż i pomorskich firm na tutejszym rynku oraz promocję gospodarczą regionu, a także kompleksową obsługę misji gospodarczych i misji przyjeżdżających na wydarzenia targowe do Chin.

Biuro Pomorskie świadczy szereg usług, których celem jest nawiązywanie kontaktów biznesowych, handlowych, a także kulturowych między firmami oraz instytucjami pomorskimi i chińskimi. Biuro Pomorskie wykonuje ponadto specjalistyczne usługi, w tym m.in.: profesjonalna organizacja negocjacji handlowych, reprezentacja firm na terenie Chin, produkcja na zamówienie, kontrola jakości oraz transport towarów z Chin do Europy.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w serwisie. Dotyczą one współpracy przedsiębiorców z Województwa Pomorskiego i Chin. Mogą się Państwo także dowiedzieć w jaki sposób założyć działalność gospodarczą w Chinach, jakie kroki poczynić, aby przygotować się do wyjazdu w te rejony.

Mamy nadzieję, iż przygotowane informacje ułatwią Państwu nawiązywanie kontaktów z chińskimi kontrahentami.

UE