pl en cn

O Pomorzu

Województwo pomorskie jest jednym z 16 województw Polski (województwo to jednostka podziału administracyjnego w Polsce). Położone jest na północy Polski nad Morzem Bałtyckim. Od północnego wschodu graniczy z należącym do Rosji Obwodem Kaliningradzkim. Natomiast poprzez Morze Bałtyckie region ten graniczy ze Szwecją.
Województwo pomorskie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. kilometrów kwadratowych, co stanowi około 6 procent powierzchni Polski. Zamieszkuje je 2,2 mln mieszkańców, w większości są to mieszkańcy miast. Charakterystyczną grupą etniczną, która zamieszkuje Pomorze są Kaszubi . Zaliczani są oni do jednej z najliczniejszych grup etnicznych w Polsce, które posiadają własny język i kulturę. Pomorskie zamieszkuje ok. pół miliona mieszkańców pochodzenia kaszubskiego.

Stolicą regionu jest miasto Gdańsk liczące ok. 455 tys. mieszkańców. Gdańsk sąsiaduje z miastami: Sopotem i Gdynią. W ten sposób tworzy aglomerację gdańską, zwaną Trójmiastem. Cała aglomeracja liczy prawie milion mieszkańców. Atutem Pomorzan jest ich wykształcenie. Pod względem liczebności mieszkańców z wyższym wykształceniem Pomorskie zajmuje piąte miejsce w Polsce. Ponadto studenci mają możliwość kształcenia się na niemal 30 pomorskich wyższych uczelniach.
Gdańsk, którego historia sięga ponad 1000 lat jest jednym z najstarszych miast Polski. Jest znany w Europie i na świecie m. in. z tego, że w tym mieście w dniu 1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa. W Gdańsku także w 1980 r., pod przywództwem późniejszego laureata Pokojowej Nagrody Nobla, powstała Solidarność. Inni znani gdańszczanie, to m. In.: fizyk oraz twórca pierwszych termometrów i skali pomiaru temperatury nadal stosowanej w USA Daniel Gabriel Fahrenheit, słynny filozof Artur Schopenhauer, a także laureat Literackiej Nagrody Nobla Günter Grass.
Jednym z najbardziej znanych i cenionych w Europie oraz na świecie produktów gdańskich są wyroby jubilerskie ze słynnego bursztynu, zwanego Złotem Bałtyku.
Nadmorskie położenie regionu, rozległe piaszczyste plaże, lasy i jeziora, bogata oferta kulturalna, liczne zabytki w Gdańsku i poza nim (np. zamek w Malborku, który jest największą średniowieczną warownią Europy) sprawiają, że Pomorze jest prawdziwym zagłębiem turystycznym. Tutaj także w 2012 roku rozgrywane byłyMistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Położenie województwa pomorskiego oraz dogodne połączenia drogowe, kolejowe, lotnicze i morskie z całym światem czynią z Pomorza ważny ośrodek międzynarodowej wymiany handlowej. Porty w Gdańsku i Gdyni są dwoma z czterech najważniejszych portów Polski. Charakteryzują się zarówno dobrą infrastrukturą, jak i tym, że przygotowane są do obsługi wszystkich typów ładunków. Także dostępność komunikacyjna na obszarze województwa pomorskiego stale się poprawia. Trwa modernizacja ważnej kolejowej łączącej Trójmiasto ze stolicą Polski – Warszawą, dzięki czemu podróż skróci się niemal o połowę. Ponadto w trakcie budowy jest również autostrada A1, która łączy Gdańsk z południem Polski i dalej prowadzi do południowej Europy.
Potencjał gospodarczy Pomorza tworzą następujące branże: stoczniowa, rafineryjna, portowa, spożywcza, maszynowa, meblowa oraz oczywiście turystyka. Z drugiej jednak strony coraz intensywniej rozwijają się różne usługi oraz branże zaawansowanych technologii, takich jak: informatyka, elektronika i biotechnologia. W województwie pomorskim powstały także centra transferu technologii oraz parki technologiczne wspierające rozwój przedsiębiorczości na Pomorzu.

Według różnych statystyk i rankingów województwo pomorskie zaliczane jest do regionów o największym potencjalne, aktywności i rozwoju gospodarczym. Pod względem wartości nominalnej produktu krajowego brutto (PKB) region ten zajmuje siódmą lokatę. Pod względem PKB na jednego mieszkańca, miejsce piąte— szóste. Województwo pomorskie znajduje także trzecie miejsce w Polsce pod względem liczby zarejestrowanych firm (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców). Pomorskie firmy eksportują ponadto średnio 12,4 proc. produkcji sprzedanej, co klasyfikuje ten region na czwartym miejscu w kraju.
Szacunkowa wartość zagranicznych inwestycji zrealizowanych na Pomorzu wynosi ponad 3 mld USD, co klasyfikuje Pomorze na szóstym miejscu w kraju. Najwięcej zainwestowały grupy kapitałowe i firmy z USA, Niemiec, Francji, Holandii oraz Skandynawii. Inwestowano zwłaszcza w produkcję: papieru, elektroniki, artykułów spożywczych, mebli, środków komunikacji, kosmetyków i opakowań. Dzięki kapitałowi zagranicznemu rozbudowuje się sieć supermarketów oraz inwestuje się w usługi bankowe, komunalne, leasingowe i ubezpieczeniowe. Obecnie w Trójmieście zlokalizowane są oddziały lub przedstawicielstwa znanych ponadnarodowych i globalnych banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Inwestycjom zagranicznym na Pomorzu sprzyja działalność dwóch specjalnych stref ekonomicznych. Są to wydzielone tereny, na których działalność prowadzona być może na preferencyjnych warunkach, tj. przedsiębiorcom, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w tej strefie, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego do 2017 roku.

Więcej informacji na temat województwa pomorskiego znajdą Państwo na stronach : http://www.wrotapomorza.pl/ ,http://www.woj-pomorskie.pl/
Informacje o stolicy Pomorza - Gdańsku można odnaleźć na stronie http://www.gdansk.pl/

Photo Sunreef Yachts
Photo Sunreef Yachts
Photo Stanisław Składanowski
Photo Stanisław Składanowski
Photo T. Urbaniak
Photo T. Urbaniak
Photo T. Urbaniak
Photo T. Urbaniak
Photo City Hall of Sopot
Photo City Hall of Sopot
Photo Office of the Marshal of the Pomerania Voivodeship
Photo Office of the Marshal of the Pomerania Voivodeship
UE