pl en cn

Referencje

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w ChRL

Pekin, 9 stycznia 2012r.

Szanowny Panie Sławomirze Berbeć,

W nawiązaniu do niedawno zakończonej oficjalnej wizyty Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w Chińskiej Republice Ludowej, która okazała się niezwykle ważnym wydarzeniem dla dalszego rozwoju relacji polsko-chińskich, między innymi poprzez podniesienie ich rangi do poziomu partnerskich stosunków strategicznych, chciałbym na Pana ręce skierować swoje osobiste podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie i przebieg wizyty.

Dzięki Pana wsparciu pobyt Prezydenta Rzeczypospolitej z delegacją w Chinach zyskał miano pełnego sukcesu.

Dziękuję bardzo za pomoc i wsparcie nie tylko ze strony Pana, ale wszystkich współpracowników.

Ambasador RP w ChRL, Tadeusz Chomicki

Secespol Sp. z o.o.

Gdańsk, 10 października 2012r.

Secepol Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gd od 10 lat eksportuje swoje wymienniki do Chin. Od czterech lat korzystamy z pomocy Biura Promocji Pomorza w Pekinie.

Każdy nasz wyjazd do naszych partnerów handlowych w Chinach wiąże się z negocjacjami, uzgodnieniami technicznymi i formalnymi, które wynikają z kontaktów biznesowych na tamtym - trudnym rynku. Od chwili, kiedy zaczęliśmy korzystać z pomocy Pana Sławomira Berbecia współpraca z naszymi partnrami przybrała zupełnie inny, korzystny tok wzajemnego zrozumienia i to w zakresie bezpośrednich rozmów (w języku chińskim), jak i pozyskania tak bardzo potrzebnego zaufania między partnerami. Powyższe elementy nie byłyby na takim poziomie jak są obecnie, gdyby nie pomoc pracowników Biura Pomorskiego z siedzibą w Pekinie.

Pragniemy tą drogą bardzo podziękować Waszej Agencji, której podlega Biuro w Pekinie za wyświadczoną pomoc. Jesteśmy przekonani, że z takiej pomocy korzystają również inne podmioty działające na rynku chińskim, a jeżeli nie - wwarto takie ukierunkowanie zasugerować potencjalnym partnerom handlowym chcącym nawiązywać kontakty w chinach.

Z wyrazami szacunku:
Wiceprezes Zarządu, Bolesław Formela

DCT Gdańsk

Gdańsk, 24 stycznia 2012r

Podziękowania złożone przy okazji podsumowania wyjazdu delegacji DCT Gdańsk w ramach misji prezydenckiej do Chin:

DCT Gdańsk pragnie szczególnie podziękować Panu Sławomirowi Berbeć, który zaangażował się w integrowanie środowiska polskiego i chińskiego. Bez jego znajomości kultury chińskiej oraz chęci pomocy nasza wizyta nie byłaby tak owocna.

DCT Gdańsk

UE