pl en cn

Usługi dodatkowe

Dla firm wymagających stałej zewnętrznej kontroli nad biznesem lub produkcją, świadczymy dodatkowo specjalistyczne usługi które są odpłatne. Wysokość opłat jest uzależniona od ilości zadań i złożoności świadczonych usług. Ta część oferty świadczona jest dodatkowo przez Biuro Pomorskie w Chinach i nie stanowi oferty na realizację usług na rzecz promocji gospodarczej województwa pomorskiego i pomorskich firm w Chinach w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" na mocy umowy zawartej z Agencją Rozwoju Pomorza w dniu 1 września 2017 r.

W skład usług płatnych wchodzą m.in.:

  • Organizacja, monitorowanie i nadzorowanie produkcji na terenie Chin
  • Kontrola jakości towarów zamówionych w Chinach
  • Profesjonalna pomoc w negocjacjach handlowych z chińskim kontrahentem
  • Pomoc w naborze i ksztalceniu pracownikow
  • Transport towarów zamówionych w Chinach
  • Inne, przygotowywane i organizowane na życzenie klientów

Biuro Pomorskie w Chinach dołoży wszelkich starań, aby pomoc oferowana pomorskim przedsiębiorcom była jak najbardziej dla nich owocna.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania związane z powyższymi usługami, prosimy o kontakt informacja|biuropomorskie.pl| |informacja|biuropomorskie.pl

UE