pl en cn

Wymiana gospodarcza

Polska jest największym partnerem gospodarczym Chin w Europie Środkowo-Wschodniej, zarówno w eksporcie, jak i imporcie towarów. Duży popyt na towary z Polski występuje w zakresie surowców naturalnych (miedź) oraz komponentów maszyn i urządzeń (np. przemysł wydobywczy, przemysł lotniczy).

Znaczny wpływ na wzrost zainteresowania polską ofertą eksportową miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, dzięki czemu polskie towary zaczęły być postrzegane w Chinach jako wyroby o wysokiej, europejskiej jakości.

Należy podkreślić, iż import towarów z Chin pozwala ograniczyć koszty polskich firm wykorzystujących chińskie materiały i półprodukty, które następnie są eksportowane do krajów UE.

Inwestycje wzajemne

Według dostępnych szacunkowych danych łączna wartość polskich inwestycji w Chinach wyniosła ok. 169 mln USD. Większość z nich zrealizowana została w ramach przemysłu wytwórczego i chemicznego. Wartość wybudowania fabryki firmy Selena S.A.wytwarzającej wyroby chemii budowlanej w strefie ekonomicznej Nantong to inwestycja rzędu 27 mln USD. Firma Kopex produkująca maszyny górnicze w prowincji Shandong otworzyła w 2008 roku fabrykę wartą 10 mln USD. Na początku 2013 roku podpisała zaś umowę o dostawie kombajnów przekraczającą kwotę 4,9 mln USD.

Łączna wartość chińskich inwestycji w Polsce w latach 2005 - 2010 wyniosła około 140 mln USD. Związane były one przede wszystkim z sektorami: nieruchomości, produkcji przemysłowej (głównie elektroniką) oraz sektorem usług. Do największych zalicza się: budowę fabryki komputerów w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej czy budowę fabryki monitorów w Żyrardowie. Przejęcie cywilnej części Huty Stalowa Wola to największa do tej pory inwestycja w Polsce (ok. 97 mln USD). Warszawski oddział firmy Huawei obsługuje obecnie Północną i Wschodnią Europę.

Otwarcie w 2012 roku oddziałów chińskich banków w Warszawie - Bank of China oraz ICBC ma na celu głównie finansowe wspieranie swoich przedsiębiorstw planujących wejście na polski rynek. Według informacji NBP polskie inwestycje w Chinach w roku 2013 wyniosły 128,47 mln USD.

Struktura towarowa wymiany handlowej

Według danych Ministerstwa Gospodarki RP wymiana handlowa pomiędzy Polską a Chinami w 2014 roku wyniosła 17,194 mld USD. Eksport do Chin wyniósł 2,937 mld USD, zaś import z Chin 14,257 mld USD.

W polskim eksporcie największy udział mają niezmiennie wyroby metalurgiczne. Na liście najważniejszych towarów wysyłanych do Chin od 2005 roku na pierwszym miejscu znajduje się miedź. Obecnie sporym zainteresowaniem cieszy się też skup złomu przez chińskie huty. Sprzedaje się również wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego (m.in. kaprolaktam). Te trzy kategorie stanowią ponad 78,7% eksportu z Polski. Coraz ważniejszym, dynamicznie rozwijającym swoją pozycję towarem przeznaczonym na rynek chiński jest polskie mięso. W roku 2012 eksport wyniósł 49,5 mln USD, zaś w pierwszym kwartale 2013 roku była to już kwota rzędu 38 mln USD. Jednakże na dzień dzisiejszy obowiązuje całkowity zakaz eksportu mięsa z Polski do Chin, z wyłączeniem niektórych części kurczaka.

Według powyższych danych największą część importu do Polski stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego (35%). Ważnymi kategoriami towarowymi są także wyroby przemysłu chemicznego, których udział wynosi (17%),produkty mineralne (14%) a także wyroby metalurgiczne (10%) oraz wyroby różne, np. meble. Na liście najważniejszych towarów importowanych z Chin do Polski nadal czołowe miejsca zajmują wyroby przemysłu elektronicznego i urządzenia telekomunikacyjne.

Wymianę handlową pomiędzy Polską a Chinami charakteryzuje ogromna dysproporcja pomiędzy eksportem i importem - 1:10 na niekorzyść Polski, niemniej zauważalny jest długoterminowy trend wzrostowy dwustronnej wymiany handlowej.

Główni odbiorcy polskich towarów to Szanghaj (28,9%), prowincja Jiangsu (15,3%) oraz Pekin (12,8%).

(Aktualizacja strony: 15.07.2015)

UE